0495 82 08 30

wil je groep aansluiten bij team Laporte?

Dat kan!

Heb je een verpleeggroep aansluitend aan onze regio en wil je je administratie uit handen geven en je meer focussen op de zorg aan de patiënten? Dan gaan we samen rond de tafel zitten om dat te bespreken.

Open communicatie hierrond is dan uiteraard belangrijk.

Samenwerking betekent dat we onze waarden en normen niet verloochenen. Zo wilt onze verpleegroep niet inboeten op kwaliteit en continuïteit van zorgen. 

Contacteer de verantwoordelijke voor meer info.

onze waarden

  • We zijn flexibel en willen zorgen voor patiënten die onze hulp meer dan nodig hebben
  • We gaan goed om met onvoorziene omstandigheden
  • We staan garant dat deze zorgen gebeuren zoals we dat zelf ook zouden willen
  • We wonen teamvergaderingen bij en leren hieruit
  • We verzorgen naast de basisverpleegkundige handelingen ook nieuwe verpleegtechnische handelingen zoals TPN, OPAD en koppelen Onco@home producten aan
  • We wonen in de buurt van Herselt, Westerlo, Begijnendijk of Aarschot

erkende dienst voor thuisverpleging

de beste verpleegkundige zorgen verlenen

we staan open voor innovatieve handelingen

we delen onze expertise in de verpleeggroep

Voel je je aangesproken?

Neem dan contact op met ons door je CV  en een motivatiebrief door te sturen.