0495 82 08 30

palliatieve zorg

Palliatieve zorg is gespecialiseerde medische zorg voor mensen met een ernstige ziekte. De focus van ons als palliatieve zorgverleners ligt op kwaliteit van het leven en het integreren van de fysieke, psychologische, spirituele en sociale aspecten van zorg.

 • palliatieve zorg is van toepassing op elke leeftijd

 • in elk stadium van ernstige ziekte

 • Deze gespecialiseerde zorg wordt geleverd door onze opgeleide thuisverpleegkundigen.

Onze gespecialiseerde thuisverpleegkundigen:

Steffi Van Nuffelen

Steffi Van Nuffelen

Ervaringsdeskundige in de thuisverpleging en palliatieve zorgen.

Een woordje uitleg van Steffi

ELS VAN DE VELDE

ELS VAN DE VELDE

Kundig in geriatrie en verpleegtechnische handelingen.

Een woordje van Els.

WIM LAPORTE

WIM LAPORTE

Hoofdverpleegkundige. Referentie verpleegkundige diabetologie en wondzorg. Diabeteseducator. Palliatieve zorgen.

En woordje van Wim.

zelfstandig kunnen blijven in je eigen vertrouwde omgeving

Veel patiënten verblijven in de laatste fase van hun leven graag in hun eigen vertrouwde woning om verzorgd te worden door professionele thuisverpleegkundigen.

Wij bieden deze dienstverlening en medische hulp uitgebreid aan, zodat palliatieve zorg aan huis mogelijk is. We houden steeds rekening met jou als patiënt en met je mantelzorgers.

Wanneer je verneemt dat je ongeneeslijk ziek bent, is dit heel ingrijpend zowel voor jou als je familie. Voor velen is het dan belangrijk om in je vertrouwde omgeving te kunnen blijven. De belangrijkste taak van onze thuisverpleegkundigen is de zorg voor jouw comfort. Dit doen we in nauw overleg met je arts en andere zorgpartners.

Wij verlichten met de nodige expertise en deskundigheid jouw pijn en zorgen steeds op maat van wat jij als patiënt nodig hebt. Hiernaast staan we ook klaar met een luisterend oor. We zijn je steun en toeverlaat.

Wat is pallliatieve zorg?

Palliatieve zorg is totaalzorg die wordt gegeven wanneer genezen van een ziekte niet meer mogelijk is. Deze totaalzorg is gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven.

Dan kun je denken aan kanker, wanneer verdere ziektebehandeling weinig of geen resultaat meer geeft. Maar ook aan (jong) dementie, COPD, hartfalen, … . Met deze ziekten kan je nog wel weken, maanden of jaren leven.

Onze thuisverpleegkundige werkt samen met je huisarts en de palliatieve equipe om fysieke klachten en symptomen zoals pijn, gevoel van benauwdheid of kortademigheid, misselijkheid, … zo goed mogelijk weg te nemen. Samen stemmen we af rond medische beslissingen en bieden sociale begeleiding en een betere omkadering, niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor de naasten. We hebben aandacht voor psychologische, spirituele en emotionele ondersteuning van de patiënt en zijn omgeving.

Onze verpleegkundige gaat samen met jou bespreken welke hulpmiddelen nodig zijn en bekijkt de aanvraag voor de palliatieve premie.

Wat is terminale zorg?

Wanneer het overlijden op korte termijn verwacht wordt, spreken we van terminale zorg. We binden dan ondersteuning bij een comfortabel stervensproces. Veel mensen kiezen om deze laatste fase in hun leven thuis in hun vertrouwde omgeving door te brengen. Wanneer dat niet lukt is een opname op een palliatieve afdeling ook mogelijk.

Palliatieve sedatie

Als er bepaalde symptomen zijn die onvoldoende onder controle geraken, kan men kiezen voor palliatieve sedatie. Dan gaan we medicatie, meestal via een pompje, toedienen zodat de patiënt deels of in een diepe slaap gebracht wordt. Zo wordt het lijden weggenomen. Het pompje zorgt dat de medicatie continu wordt gegeven zodat de patiënt in zijn slaap blijft en zijn negatieve symptomen wegblijven. Ons team overlegt met de arts en of palliatieve equipe welke medicatie er op dat moment nodig is.

Euthanasie

Wanneer men op een moment dat men nog wilsbekwaam is en eerder de nodige formaliteiten in orde heeft gebracht, kan men kiezen voor euthanasie. Hiervoor moet de huisarts en een tweede arts hun akkoord geven en de huisarts de euthanasie willen toepassen. Er is dan sprake van een duurzaam euthanasieverzoek en een ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Bij euthanasie wordt verschillende medicatie toegediend via een katheter of rechtstreeks in de bloedbaan. Deze medicatie zorgt onmiddellijk overlijden. Als de arts of familie dat wenst zijn we bij deze moeilijke moment aanwezig.

Wat is vroegtijdige zorgplanning?

Wanneer volledige genezing niet meer mogelijk is, wordt het belangrijk om de zorg en behandelingen af te stemmen op hoe de patiënt dat ziet. Hiervoor bespreken we, samen met de arts, het verdere verloop van het ziek zijn. Zo weten wij als zorgverstrekkers wat de wensen van de patiënt zijn.

palliatieve zorg aanvragen

STAP 1: afspraak maken

Maak een afspraak op 0495 82 08 30

w

STAP 2: eerste kennismaking

 • We bekijken samen welke zorgen je nodig hebt.
 • De administratie wordt ingevuld.
 • We zoeken samen uit hoe we je zoveel mogelijk kunnen ondersteunen.

STAP 3: huisbezoek

We komen onze afspraak stipt na en bieden een kwalitatieve, professionele service op maat van jouw wensen en noden.

STAP 4: facturatie

De facturatie wordt door ons rechtstreeks met jouw mutualiteit geregeld.
Je hoeft zelf dus niets te betalen. 

Waarom kiezen voor Thuisverpleging Laporte?

  • Ervaren en gediplomeerd personeel: Ons team van zorgkundigen is gespecialiseerd in hygiënische zorgen en heeft ruime ervaring.
  • Persoonlijke aanpak: We stemmen de zorg af op jouw individuele behoeften en wensen.
  • Respect voor je privacy: We behandelen je met respect en waardigheid.
  • Kwaliteitszorg: We werken volgens de hoogste kwaliteitsnormen.
  • Flexibele service: We zijn 7 dagen per week beschikbaar, zelfs tijdens feestdagen.

  HEB JE VRAGEN OVER MEDICATIE KLAARZETTEN OF WENS JE EEN AFSPRAAK TE MAKEN?

  Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

  Jouw partner voor hygiënische zorgen en een optimale thuisverpleging.

  voor dringende hulp

  24/7 BESCHIKBAAR

  WE KUNNEN JE DE DAG ZELF NOG KOMEN VERPLEGEN

  WE KOMEN TOT BIJ JOU!

  REGIO

  2230 – 3200 – 3130 – 2235 – 2260

  Andere gemeente?
  Contacteer ons!

  VOLG ONS