Thuisverpleging Laporte

Ons hart geeft om uw zorg Aanvraag   Contacteer ons

Laporte Thuisverpleging

Ons hart geeft om uw zorg Contacteer ons

Laporte Thuisverpleging

Ons hart geeft om uw zorg Contacteer ons

Jouw gegevens, ook onze zorg

Laporte VP, gevestigd aan Stationsstraat 131 2230 Herselt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.thuisverpleginglaporte.be
Stationsstraat 131
2230 Herselt
0495 82 08 30


Persoonsgegevens die wij verwerken

Laporte VP verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Laporte VP verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Laporte VP verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Laporte VP verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn
 • Het afhandelen van jouw betaling


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Laporte VP bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

 • Gezondheidsgegevens worden volgens de wettelijke termijn van 30 jaar bewaard.


Delen van persoonsgegevens met derden

Laporte VP verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Laporte VP gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Laporte VP en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@thuisverpleginglaporte.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan de identiteitskaart), identiteitskaartnummer en rijkregisternummr zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Laporte VP wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Laporte VP neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@thuisverpleginglaporte.be of gebruik het contactformulier hieronder.

Een team met een gezicht

member

Thuisverpleging Laporte beleeft je problemen samen met jou. Elke medewerker heeft oog voor je medische zorg en voor je welzijn. We luisteren naar jou, we lachen samen met jou, we troosten jou. Kwaliteit van de zorg staat voorop en we spelen graag op je vragen in.

Meer...

Contact

Vragen? Wensen? Laat maar horen.

Adres

Thuisverpleging Laporte

Stationsstraat 131, 2230 Ramsel

0495 82 08 30

info@thuisverpleginglaporte.be